Khai trương khách sạn dưới lòng đất đầu tiên trên thế giới
Nằm sâu 88m trong một mỏ đá, khách sạn này có tổng cộng 18 tầng, trong đó 16 tầng dưới lòng đất.